PRIVACY BELEID

Tejatergroep Stareleech Maastricht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens vinden wij een belangrijke zaak. Gegevens die door onze gasten aan ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn uw naam, uw naw-gegevens (naam-adres-woonplaats), uw telefoonnummer en uw e-mailadres. De persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
 
Doel van de gegevensverwerking
Tejatergroep Stareleech Maastricht verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Tejatergroep Stareleech Maastricht kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van TejaTejatergroep Stareleech Maastricht nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:
• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gasten kaarten hebben gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketing activiteiten van Tejatergroep Stareleech Maastricht, in het bijzonder om gasten te kunnen informeren over Tejatergroep Stareleech Maastricht, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gasten af te stemmen;
• om de nieuwsbrief van Tejatergroep Stareleech Maastricht toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Tejatergroep Stareleech Maastricht van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Tejatergroep Stareleech Maastricht, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail (via een nieuwsbrief) informatie van Tejatergroep Stareleech Maastricht wilt ontvangen over Tejatergroep Stareleech Maastricht, de voorstellingen waarvoor Tejatergroep Stareleech Maastricht kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van Tejatergroep Stareleech Maastricht en eventuele tips van activiteiten buiten ons theater. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van Tejatergroep Stareleech Maastricht geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd, cast-wissel, afgelasting etc.).
 
Afmelden nieuwsbrief
Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Stareleech gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt zich ook te allen tijde afmelden in uw eigen account op onze website. Als dat niet lukt, kunt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen.
 
Bewaren gegevens
Tejatergroep Stareleech Maastricht respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Beveiliging
Tejatergroep Stareleech Maastricht heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Tejatergroep Stareleech Maastricht maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. De website www.stareleech.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren d.m.v. Google Analytics. Tejatergroep Stareleech gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van Tejatergroep Stareleech Maastricht en in verband met de verwerking door Tejatergroep Stareleech Maastricht van uw gegevens, kunt u zich richten tot:

Secretariaat Tejatergroep Stareleech
Pomonahof 92
6215 RR Maastricht

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.
 
Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Tejatergroep Stareleech Maastricht. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Tejatergroep Stareleech Maastricht worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tejatergroep Stareleech Maastricht. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.


Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Tejatergroep Stareleech Maastricht, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tejatergroep Stareleech Maastricht. Afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden van Tejatergroep Stareleech op haar Youtube-kanaal https://www.youtube.com/channel/UCOmujipAHshVFH3qKi_xK8Q vallen onder het privacy-beleid van Youtube.
 
reCAPTCHA service van Google
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Wijzigen statement
Dit privacystatement kan door Tejatergroep Stareleech Maastricht worden aangepast zonder dat de gasten daarvan op de hoogte worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Tejatergroep Stareleech Maastricht.

Tejatergroep Stareleech
Pomonahof 92
6215 RR Maastricht

Onze website gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website beter te maken.